logo

между Arab Satellite Communications Organization (ARABSAT) и International Launch Services (ILS) заключен контракт на запуск двух спутников Arabsat 4-a и Arabsat 4-b РН “Протон-М” с РБ “Бриз-М”. Запуск намечен на конец 2005 и начало 2006 г.

18+
Новый сайт